Kosten en vergoedingen van osteopathie

M.i.v. 01-01-2023 zijn de kosten per consult zijn bij Osteopathie Bollenstreek Lisse als volgt:

  • Regulier consult voor volwassenen: € 90,- (max. 45 minuten)
  • Regulier consult voor baby’s en kinderen tot 12 jaar: € 80,- (max. 45 minuten)
  • Korte behandeling voor volwassenen of kinderen: € 60,- (max. 30 minuten). Wij verzoeken u om dit vooraf aan te geven.
  • Gratis voor een eenmalig oriënterend consult (maximaal 30 minuten) om te onderzoeken of osteopathie iets voor u kan betekenen.

Vergoedingen osteopathie zorgverzekering

Osteopathie behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Met betrekking tot deze vergoeding geldt dat:

  • vrijwel alle zorgverzekeraars het osteopatische consult vergoeden in het aanvullende pakket.
  • deze zorg onder de aanvullende verzekering valt en daarmee géén betrekking heeft op het eigen risico.
  • een verwijzing van de huisarts in de meeste gevallen niet vereist is om recht te hebben op een vergoeding.

Voor meer informatie per verzekeraar kunt u deze pagina van http://zorgwijzer.nl raadplegen.

Aangesloten bij NRO

Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden behandelingen van osteopaten die geregistreerd zijn bij en voldoen aan de eisen van het Nederlands Register voor Osteopathie.

Osteopathie Bollenstreek en haar osteopaten zijn erkend osteopaat en geregistreerd bij het NRO.

Behandelfrequentie

Osteopathie Bollenstreek in Lisse raadt meestal een behandelfrequentie aan van 1 consult per 2 of 3 weken. Als er na 3 of 4 behandelingen geen vooruitgang is, passen we (in samenspraak met u) de behandeling aan of adviseren we om de behandelingen te staken. Natuurlijk denken we met u mee over mogelijke alternatieven.

Betaling

Betaling geschiedt na afloop van het consult, bij voorkeur per pin. U ontvangt direct de rekening zodat deze bij uw verzekeraar ingediend kan worden. Om geen onnodige kosten te maken, vragen wij u om bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Mocht u daarna afzeggen dan kunnen wij genoodzaakt zijn om € 60,- in rekening brengen.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 0252 – 231 983 om een afspraak te maken of uw vraag te stellen. Dat kan natuurlijk ook per email info@osteopathiebollenstreek.nl.