Register, kwaliteitsbeheer en klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij zowel het NVO als het NRO. De Nederlandse vereniging voor osteopathie, of NVO, is de belangen behartiger voor de osteopaat en de osteopathie in Nederland. Tevens kunt u als patient bij de NVO terecht voor allerlei vragen over de behandeling, het vinden van een osteopaat bij u in de buurt en de vergoedingen per verzekering. Zie www.osteopathie.nl

Het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) is een stichting met als doelstelling het oprichten, in stand houden en beheren van een kwaliteitsregister. De statuten van de stichting en de verdere regelgeving voor de commissies die zich bezig houden met klacht, tucht, visitatie, accreditatie en het College van Beroep kunt u vinden op de site van de NRO: www.osteopathie-nro.nl.
(Op onze behandelingen zijn de algemene voorwaarden osteopathie van toepassing. Deze zijn afgestemd met de consumentenbond. )